Odszkodowania za błędy medyczne

Rośnie świadomość społeczeństwa, a wraz z nią liczba wnoszonych do sądów spraw o odszkodowanie za błędy medyczne. Jak podaje Rzecznik Praw Pacjenta: W 2009 r. do sądów rejonowych i okręgowych spraw w tym zakresie wniesiono nieco ponad 650, w roku ubiegłym liczba ta dochodziła już do tysiąca. Systematycznie rośnie również wysokość odszkodowań i zadośćuczynień za[…]