Odszkodowanie dla dziecka, które jest sprawcą wypadku

Osoby, które zostały poszkodowane nie ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta mogą starać się o odszkodowanie. Ale co jeśli sprawcą wypadku jest dziecko? Czy małoletni, który nie ukończył lat 13 otrzyma odszkodowanie, nawet jeżeli uznany został winny zaistnienia zdarzenia? Tak, zgodnie z unormowaniami kodeksu cywilnego małoletniemu, który w chwili zdarzenia[…]