Śmierć osoby bliskiej w wypadku – odszkodowanie i zadośćuczynienie

Od kiedy wzrasta świadomość ubezpieczeniowa Polaków, coraz więcej osób zgłasza się do nas z prośbą o pomoc w uzyskaniu należnego im odszkodowania.

Coraz częściej są to osoby, które czuły, że należy im się odszkodowanie lecz były wprowadzane w błąd. Przykładem osób, które żyły w błędnym przekonaniu, że nie należy im się odszkodowanie, są osoby, które żyły w związku partnerskim z osobą, która zginęła w wypadku.

W społeczeństwie istnieje przekonanie, że tylko osoby będące członkami rodziny mogą starać się o wypłatę odszkodowania za śmierć osoby bliskiej w wypadkach. Jest to oczywiście błędne przekonanie (podobne do tego, że pasażer sprawcy nie dostanie odszkodowania).

Co zatem trzeba zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie po stracie osoby bliskiej w wypadku?

Po pierwsze roszczący musi wykazać bliską relację, która łączyła go ze zmarłym i krzywdę, jakiej doznał po jego śmierci, by starać się o zadośćuczynienie.
Dodatkowo, ze względu na pogorszenie sytuacji majątkowej może starać o należne odszkodowanie.
Dowodem na wykazanie więzi oraz doznanej krzywdy, mogą być zeznania rodziny i znajomych dotyczące związku. Bardzo ważnym dowodem są wspólne zdjęcia.

Dodatkowo, u ubezpieczyciela sprawcy, można starać się o zwrot kosztów związanych z organizacją pogrzebu.