Odszkodowanie dla dziecka, które jest sprawcą wypadku

dziecko_w_szpitaluOsoby, które zostały poszkodowane nie ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta mogą starać się o odszkodowanie.

Ale co jeśli sprawcą wypadku jest dziecko? Czy małoletni, który nie ukończył lat 13 otrzyma odszkodowanie, nawet jeżeli uznany został winny zaistnienia zdarzenia?

Tak, zgodnie z unormowaniami kodeksu cywilnego małoletniemu, który w chwili zdarzenia nie ukończył lat 13 nie można przypisać winy, w związku z czym może ubiegać się on odszkodowanie w razie doznania szkody w zdarzeniu komunikacyjnym.

Możliwość ubiegania się o wypłatę zadośćuczynienia/odszkodowania jest możliwa nawet, gdy małoletni uznany został wyłącznie odpowiedzialnym za wytworzenie sytuacji wypadkowej.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego odszkodowanie/zadośćuczynienie może być pomniejszone o przyczynienie.

Bardzo często słyszymy od rodziców, że nie starali się o odszkodowanie dla dziecka, gdyż to ono było winne. I oczywistą sprawą było dla nich, że nie mogę starać się o odszkodowanie, choć nieraz bardzo tego potrzebuję (koszty leczenia, rehabilitacje).

Jeśli znasz rodziców dziecka, które uległo wypadkowy – skontaktuj ich z nami.