Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Odszkodowania z OC rolnika

Wypadki w rolnictwie – jak dostać odszkodowanie

Świadomość społeczeństwa w zakresie odszkodowań wzrasta, co mnie bardzo cieszy.
Coraz częściej kontaktują się z nami osoby, które odniosły obrażenia w wyniku wypadku w rolnictwie. Zastanawiają się jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie.

Przedstawione poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, pomogą przybliżyć temat odszkodowań za wypadki w rolnictwie.

Co to jest ubezpieczenie OC rolnika?
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) rolnika to jedno z obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Ubezpieczenie to umożliwia uzyskania odszkodowania osobom, które poniosły szkodę związaną z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.
Dzięki temu zabezpieczeniu towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, a nie rolnik.

W chwili obecnej ubezpieczenie chroni rolnika do kwoty 5 000 000 euro – przy szkodzie osobowej oraz 1 000 000 euro w przypadku mienia. Są to kwoty uregulowane ustawą, więc są niezależne od tego, ile rolnik płaci za ubezpieczenie.

Kto jest objęty ubezpieczeniem OC rolnika?
Ubezpieczenie OC chroni rolnika oraz oraz wszystkie osoby, które pracują w gospodarstwie rolnika (w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej). Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania w momencie, gdy szkodę wyrządzi rolnik lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub pracownik tego gospodarstwa rolnego.

Czy osoba, która pracuje w gospodarstwie rolnym otrzyma odszkodowanie z OC rolnika jeśli poniesie szkodę?
Zakład ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie pracownikowi gospodarstwa rolnego, który poniesie szkodę podczas wykonywania prac związanych z posiadaniem gospodarstwa przez rolnika (np. poszkodowany spadnie z drabiny, która była z winy rolnika w zyłm stanie technicznym).

Czy sam rolnik może liczyć na odszkodowanie?
Tak. Jednak w obu przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie, lecz będzie ono obejmowało jedynie roszczenia związane z uszkodzeniem ciała, np. zadośćuczynienie czy zwrot kosztów leczenia.

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby zakład ubezpieczeń przyjął na siebie odpowiedzialność za szkodę powstałą w gospodarstwie rolnym?
Rolnikowi lub pracownikowi gospodarstwa musi zostać przypisana wina za powstałą szkodę, związana z konkretnym jego działaniem lub zaniechaniem jakiegoś działania.
Wszystkie czynniki, które doprowadziły do powstania szkody muszą mieć bezpośredni związek z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Nie ma znaczenia miejsce, gdzie doszło do szkody, czy na terenie samego gospodarstwa, czy np. podczas koszenia łąki. Najważniejsze jest powiązanie czynności z posiadaniem gospodarstwa.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Samojedny tel. 784555528 lub przez formularz kontaktowy