Komu należy się odszkodowanie po wypadku

Komu należy się odszkodowanie

Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie

    Każdemu, kto jest poszkodowany, a nie jest bezpośrednim sprawcą wypadku

Jeśli w wyniku wypadku doznałeś obrażeń jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta.

    Każdemu, kto stracił bliską osobę w wypadku komunikacyjnym, która nie była sprawcą wypadku i brała udział jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta

Odszkodowanie należy się członkom rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci oraz rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia.

Pomagamy uzyskać zwrot kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.

    Osobom nieubezpieczonym, które były ofiarami wypadków

To sprawca zdarzenia powinien być ubezpieczony. W przypadku, gdy sprawca wypadku komunikacyjnego uciekł, był pod wpływem alkoholu lub nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC – osoba poszkodowana również może starać się o odszkodowanie.

    Pasażerom pojazdu, nawet jeśli podróżowali ze sprawcą wypadku

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje pasażerowi wypadku, nawet gdy jest rodziną winnego lub właścicielem samochodu.

    Osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca (np. wynikłych z zaniedbań pracodawcy)

    Osobom, które zostały poszkodowane w wypadku w rolnictwie

Ubezpieczenie OC chroni rolnika oraz oraz wszystkie osoby, które pracują w gospodarstwie rolnika (w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej). Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania w momencie, gdy szkodę wyrządzi rolnik lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub pracownik tego gospodarstwa rolnego.

    Pacjentom poszkodowanym w wyniku błędu lekarskiego

Osobom przebywającym na leczeniu szpitalnym lub w innej placówce medycznej, które na skutek błędnej diagnozy, niewłaściwego procesu leczenia lub innych zdarzeń, doznały rozstroju zdrowia, którego wcześniej nie miały.

    Pomagamy dzieciom, które zostały uznane za winne zaistnienia wypadku.

Małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia, nawet jeśli uznany został winnym zaistnienia wypadku, możemy pomóc otrzymać odszkodowanie – nie musi mieć dodatkowego ubezpieczenia.

    Osobom, które w wyniku wypadku utraciły lub zniszczyły mienie – uszkodzone zostały pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC i AC.

Zwróć uwagę! – to może dotyczyć Twoich najbliższych i znajomych.

Czy wiesz, że osoba poszkodowana może starać się o odszkodowanie za wypadek, który miał miejsce nawet 18 lat temu?

Poinformuj o tym znajomych, możesz im pomóc.

Pomagamy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń nie starszych niż:

– 20 lat – osobom, które zostały poszkodowane w wypadku komunikacyjnym po dniu 10.08.1997 r. gdy sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu karnego;

– 3 lata – osoby, które doznały obrażeń ciała w zdarzeniu, a sprawca nie został skazany przez sąd karny.

 

Pamiętaj, że jeśli masz jakieś pytania, możesz zadzwonić lub napisać do mnie i uzyskać bezpłatną poradę.

Grzegorz Samojedny

Specjalista ds. Odszkodowań

tel. 784555528

Formularz kontaktowy:

[contact-form][contact-field label=’Jak się nazywasz?’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Twój nr telefonu lub e-mail’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Twoja wiadomość’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]