Ferie – wypadek na zimowisku

Dowiedz się więcej o swoich prawach.

Jeśli wysyłasz dziecko na ferie – zorganizowany wypoczynek, przeczytaj jakie obowiązki spoczywają na opiekunach.

W większości przypadków odpowiedzialność za wypadek dziecka ponosi opiekun: nauczyciel lub wychowawca. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna. Zawsze trzeba ustalić okoliczności wypadku zanim ustali się osobę winną.

Ponieważ każda sprawa jest inna, każdą trzeba rozpatrywać indywidualnie. To, że znasz podobny przypadek nie oznacza, że sprawa jest identyczna. Wszystko zależy od okoliczności w jakich zaistniał wypadek.

To opiekun jest osobą odpowiedzialną za dzieci i ma obowiązek sprawować nad nimi stały nadzór. W jego obowiązku jest zorganizowanie bezpiecznych zajęć dla dzieci.

Po każdym wypadku organizator wypoczynku ma dopilnować, żeby został sporządzony protokół powypadkowy ze zdarzenia. Ma też obowiązek dostarczenia tego protokółu do rodziców poszkodowanego dziecka. Na podstawie tego protokołu masz możliwość starania się o odszkodowanie.

Podstawą dochodzenia roszczenia od ubezpieczyciela (z którym opiekun zawarł umowę) jest protokół powypadkowy ze zdarzenia.