Dopłata do uzyskanego już odszkodowania

Dopłaty do odszkodowań

Towarzystwa ubezpieczeniowe przy rozliczaniu tzw. szkód rzeczowych dążą do minimalizacji kwot wypłaconych odszkodowań.

Według naszych analiz w większości przypadków wysokość odszkodowania została zaniżona.

Z obserwacji praktyk rynkowych, stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe wynika, iż w toku postępowań likwidacyjnych, prowadzonych przez ubezpieczycieli, powszechnym działaniem jest pomniejszanie kwoty należnego odszkodowania poprzez stosowanie różnego rodzaju potrąceń.

Jako warunek niezbędny do dokonania ewentualnej dopłaty do odszkodowania, towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają od osób poszkodowanych przedłożenia faktur, stanowiących dowód dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu.

Takie procedury pozostają w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Niestety odwołania najczęściej nie pomagają, a skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych możliwe jest jedynie na etapie postępowania sądowego. Procesy sądowe z kolei są niezwykle długotrwałe i kosztowne, jednocześnie nie dają gwarancji wygrania sprawy.

Klienci czują się pokrzywdzeni i mają rację – należy im się wyższe odszkodowanie!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób poszkodowanych w wypadkach, proponujemy atrakcyjne dopłaty do odszkodowania w oparciu o wykup wierzytelności.

Jeżeli w następstwie zdarzenia drogowego (do 3 lat wstecz) doszło do uszkodzenia pojazdu będącego Twoją własnością, a ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia na podstawie kosztorysu naprawy – służymy pomocą.

Wystarczy się z nami skontaktować tel. 784555528 lub wysłać skan kosztorysu na adres: kontakt@pomoc-poszkodowanym.pl (pamiętając o pozostawieniu nr kontaktowego do siebie).

Oddzwonimy do Ciebie i poinformujemy czy dopłacimy do uzyskanego odszkodowania bez zbędnych kosztów i postępowania sądowego.

Uciążliwe procedury bierzemy na siebie.